Service och reklamationsanmälan

Fyll i och skicka in en service/reklamationsanmälan till oss. Beskriv ditt ärende samt bifoga uppgifter enligt anvisning.

Viktigt är att kopia på kvitto eller fakturakopia samt bild eller bilder bifogas vid reklamationsanmälan. Om inte dessa uppgifter bifogas avslås ärendet i sin helhet. Har du frågor kring anmälan är du välkommen att kontakta oss.

Teknisk support

Kontakta teknisk support
service@swebad.se