Nyhet

Ozoneslang

Fästs på spabadets ozongenerator för spabadet rening. Denna bör kontrolleras minst en gång per år på dess kondition.